Grundat snack

Du kan få hjälp att må bättre och förändra sådant som är utmanande!


Grundat snack erbjuder samtalsstöd för ungdomar och deras familjer samt vuxna. 

VÅRA TJÄNSTER 


MOD ATT FÖRÄNDRA

SAMTALSSTÖD FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Precis som vuxna kan barn och ungdomar lida av ångest, stress, depression, låg självkänsla, sorg med mera eller bara ha en svacka och må lite dåligt. Ibland behövs kanske bara någon att prata med för att livet ska kännas hanterbart.


Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar som mår dåligt och ge stöd till föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar som mår dåligt.


Många upplever att köer för ett samtalsstöd, både till barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan, är för lång. Detta är ett sätt att snabbt få hjälp. 


KONTAKTA FÖR ATT BOKA TID

SAMTASSTÖD FÖR VUXNA

När man söker hjälp för psykisk ohälsa som t.ex. nedstämdhet, stress, utmattning, kristillstånd och relationssvårigheter är målet att kunna må bättre.


Vägen dit handlar, i samtalsstöd, om att öka sin förståelse för hur tidigare, ibland omedvetna, känslor och erfarenheter påverkar den nuvarande livssituationen och synen på sig själv och andra och hur man kan skapa förändring utifrån det.


En ökad förståelse för hur man påverkats av olika sammanhang, i kombination med nya tankesätt och strategier, ger goda förutsättningar för ökad livskvalité.KONTAKTA FÖR ATT BOKA TID 

COACHNING 

Coachning vänder sig till dig som inte har som huvudsakligt syfte att behandla ohälsa eller ett problem. Du vill snarare göra förändringar och uppnå mål. Få hjälp med olika psykologiska verktyg för att lyckas genomföra dessa förändringar och uppnå dina livsmål.


Det kan exempelvis handla om:  personlig utveckling, självkänsla, motivation, balans i livet, lära sig säga nej och sätta gränser


Livscoaching kan ses som förebygga vård. Att fokusera på återhämtande beteenden, sund gränssättning, existentiella frågor  kan t.ex. förhindra uppkomsten av depression, utmattningssyndrom och ångest.KONTAKTA FÖR ATT BOKA TID 

KONSULTATION

Konsultation innebär ett eller ett några samtal för att diskutera eller undersöka en specifik frågeställning kring ett ämne eller händelse.


T.ex. kan det handla om att du som förälder är orolig för ditt barn/tonåring eller önskar hjälp att förstå dina egna reaktioner på ditt barn?


Som förälder/föräldrar kan du/ni konsultera mig för vägledning. Barnets/ungdomens behov eller beteende är i fokus utifrån utvecklingspsykologiska och relationella perspektiv. 


KONTKATA FÖR ATT BOKA TID 

PRISER

SAMTALSTÖD VUXEN 45 MIN 1295 kr

(VID KÖP AV 10-KORT 10% AVDRAG)


SAMTALSSTÖD BARN OCH UNGDOM (UPP TILL 16 ÅR)

40 MIN 950 KR

(VID KÖP AV 10-KORT 10% AVDRAG)


KONSULTATION 45 MIN 1295 KR


COACHNING 45 MIN 1295 KR
Avbokningspolicy: Du kan senast 24 timmar innan ditt bokade besök avboka tiden utan kostnad. Senare avbokning debiteras med fullpris.DISTANS ELLER PÅ PLATS?


VI ANPASSAR OSS EFTER DIG OCH MÖJLIGHET FINNS ATT BOKA MÖTEN BÅDE DIGITALT OCH PÅ PLATS