Grundat snack

Främjande och förebyggande hälsa för alla

Vill du att dina medarbetare ska hålla längre och prestera bättre? Vill du dessutom göra detta på ett kostnadseffektivt sätt?


Grundat snack vill skapa möjlighet för alla att vara sina bästa jag, prestera i sin fulla potential och hålla över tid.


Kontakta oss så hjälper vi dig att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och en attraktiv arbetsplats.

VAD MENAR VI?

Traditionell företagshälsovård är ofta kostsam, för sen och fokuserad på att åtgärda en skada som redan har skett. Den kommer in när stress eller andra psykologiska reaktioner redan har satt sina spår och påverkar medarbetarens prestation och mående. Det gör att det ofta tar tid att komma tillbaka till samma kapacitet och stresstålighet som innan- och ibland går det inte alls.


Istället för att vänta tills skadan är skedd erbjuder Grundat snack en möjlighet att arbeta förebyggande och långsiktigt kostnadseffektivt. Genom kurativa och coachande samtal möter vi dina medarbetare längs med vägen och erbjuder stödjande och avlastande samtal redan vid de första tecknen på stress, försämrat mående eller oförmåga att hantera arbetssituationen.


Med Grundat snack på plats får ni en arbetsmiljö som stärker medarbetarnas prestation och ökar deras allmänna välmående. Det ger medarbetarna incitament att stanna kvar och utvecklas hos just er.

Stödjande och avlastande samtal 

Valet innan något går fel

Stödjande och avlastande samtal är samtal innan något går fel. Samtalen är individuella och utan journalföring.


Samtalen är utformade för att ge medarbetare möjlighet att sätta ord på det som upplevs som jobbigt, stressande eller svårt, professionellt eller privat. Samtalen sätts in innan det påverkar mående och prestation så pass mycket att det leder till längre sjukfrånvaro. Samtalen strävar alltså efter att öka medarbetarens förmåga att hantera arbetet och vardagen. 


Om målet är att varje medarbetare ska ha förutsättningar att prestera på topp, må bra och hålla länge så är våra stödjande och avlastande samtal en självklar utgångspunkt. 


Kontakta oss för mer information och lösningar för just ditt företag och era unika behov och förutsättningar. 

Ledarskap

Valet för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå

Ledarskap är utmanande och furutsättningarna förändras ständigt. Därför behöver alla ledare en samtalspart för att förstå och utveckla det egna ledarskapet och förhållningssättet.


Om du vill ta ditt ledarskap till nästa nivå är detta tjänsten för dig. Handledning och coachning

Valet när saker redan har hänt

Handledning och coachning är tjänsten när du redan befinner dig i utmaningar eller har ett tydligt mål som du arbetar mot.


Handledningen vänder sig till den eller dem som är mitt i något utmanande och behöver stöd i att hantera och processa detta.


Coachning är för dig som har ett tydligt mål och behöver stöd i att bibehålla motivationen att ta dig dit.


Till skillnad från stödjande och avlastande samtal vänder sig detta upplägg till verksamheter som har uttalade "problem" eller till individer och grupper som ska ta sig an, eller befinner sig i, en större utmaning.


Förändring

Valet när din organisation behöver bli en annan

Går din organisation igenom en stor förändring? Eller behöver ni öka viljan att förändras?

I så fall kan Grundat snack hjälpa er att ta er igenom dessa förändringar. Det handlar om att skapa förståelse och acceptans både på individ- och gruppnivå och att leda individer vidare.  

VAR?

Samtalen sker med fördel genom att vi kommer till er arbetsplats men kan även föras digitalt eller på annan plats. 

VÅR VISION

Grundat snack vill vara ett komplement till traditionell företagshälsovård och skapa en proaktiv arbetsplats med medarbetare som håller länge och som både mår och presterar bättre. Detta görs med samtalet som grund.


Genom att fokusera på förebyggande och främjande samtal skapar Grundat snack möjligheten för företag att ligga i framkant av dagens arbetsliv för att locka och behålla personal.


Dagens arbetsliv ställer höga krav på arbetsmiljön. Genom att köpa in våra tjänster redan innan något har hänt gers förutsättningar för både medarbetare och företag att hålla längre, prestera bättre och utvecklas hälsosamt. 


Grundat snack utgår från väl beprövade metoder som bygger på forskning och evidens.  För att nå resultat används en kombination av olika samtalsmetoder så som "t.ex." lösningsfokuserad samtalsmetodologi, MI, KBT, ACT och nyare generationers PDT. 


Traditionell företagshälsovård är reglerad och styrd på ett vis som kan upplevas klumpigt och otympligt. Eftersom att Grundat snack fokuserar på att ge råd och stöd kan vi erbjuda flexibla och smidiga lösningar utan krav på journalföring och onödig dokumentation. 


VARFÖR VÄLJA OSS?

 • Främjande och förebyggande istället för åtgärdande
 • Långsiktigt medarbetarskap istället för hög personalomsättning
 • Lösningsfokuserat istället för problemorienterat
 • Hjälp före något har hänt istället för efter
 • Ökad produktivitet och effektivitet istället för frånvaranda medarbetare
 • Enkelt och tillgängligt istället för dokumentations- och journalkrav
 • Flexibla lösningar istället för bestämda alternativ för er som företag
 • Attraktiv personalvårdsförmån istället för passiv personalvård

VÅRA VÄRDEORD

 • Mod
 • Trygghet
 • Kunskap
 • Hanterbarhet
 • Resultat


"Detta gjorde skillnad på riktigt! Tror att fler människor hade behövt få möjlighet att prata innan något händer istället för att vänta till efter."

"Jag tror att mina samtal med Johan räddade mig från att helt gå in i väggen."

"Trodde att det var kört för mig, att jag skulle behöva acceptera att inte ha någon starkare motivation, men jag hade fel."